Een moderne landelijke leefomgeving

Ons platteland evolueert. Zorgdragen voor een juist evenwicht tussen economie en milieu is van essentieel belang om onze levenskwaliteit te verzekeren. Het vermogen van de lokale ontwikkeling die het algemene welzijn stimuleert en respect toont voor de natuur moet worden benut.

 • Wij ondersteunen de opkomst van economische activiteiten en ondernemers die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling.
 • Laten we gemeenschappelijke boomgaarden ontwikkelen, agrobosbouw en gedifferentieerde landbouwprojecten stimuleren.
 • Laten we de toestand van de biodiversiteit in de gaten houden en bewustmakings- en beschermingsacties op touw zetten.

 

De verenigingswereld bevorderen

Verenigingen zijn van groot belang voor een goed draaiende gemeente. Zij creëren een sociale verbondenheid binnen het lokale leven. Wij willen hen de mogelijkheid bieden om te beschikken over ontmoetingsplekken of opslagruimtes.

 • Laten we binnen het gemeentebestuur één aanspreekpunt creëren voor verenigingen om naar hen te luisteren, hen te versterken en samenwerkingsverbanden te bevorderen.
 • Laten we een ondersteunend en dialooggericht beleid voeren voor alle verenigingen, in het bijzonder die met het oog op de ontwikkeling van innovatieve projecten op basis van duurzame ontwikkeling en transitie.
 • Laten we de toegang tot de beschikbare ruimtes, lokalen en apparatuur vergemakkelijken.

 

Voldoen aan de onderwijsbehoeften van iedereen

Met de komst van nieuwe inwoners verandert de schoolpopulatie en zal deze nog veranderen. We moeten aan iedereen de gelegenheid bieden om te beschikken over een kwaliteitsvol onderwijs.

 • Laten we zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve behoeften analyseren, ook op het gebied van infrastructuur.
 • Laten we activiteiten binnen scholen aanmoedigen die gericht zijn op duurzame ontwikkeling (gezonde voeding, biologische landbouw, afvalvermindering tot Zero Waste, in contact komen met de natuur,…).

 

Kunst en cultuur versterken

We willen allemaal ontspannen, plezier hebben, onze creativiteit ontwikkelen. Laten we uit onze dagelijkse routine durven stappen. Kunst en cultuur brengt de mensen samen en laat een gemeente bruisen.

 • We willen een kunstenplatform organiseren met als doel het aanbod van de lokale activiteiten te verbreden en te versterken.
 • Laten we synergieën creëren rond onze culturele centra.
 • Ondersteuning bieden aan lokale culturele en artistieke initiatieven.

 

Beheersing van de energievraag en beperking van de vervuiling

Iedereen heeft recht op een gezonde en aangename omgeving. Het maakt ons niet alleen gezonder, maar ook gelukkiger. Behoud van onze gezondheid en de biodiversiteit dragen wij met ECOLO hoog in het vaandel. We pleiten voor een voortzetting en ontwikkeling van een sterk energiebeheersbeleid voor openbare gebouwen.

 • Laten we onze gemeente opnemen in de Zero Waste dynamiek.
 • Het verbruik van openbare verlichting verminderen met « intelligente verlichting », slimme verlichtingspalen die naargelang de zones slechts in werking treden bij aanwezigheid van voorbijgangers.
 • Laten we ijveren voor een vermindering van alle vormen van vervuiling (lawaai, geuren, visuele vervuiling, pesticiden, ….) door de bevolking en de lokale betrokkenen te sensibiliseren.  
Share This