Betere verkeersveiligheid

Een mobiliteit aangepast aan de normen en noden van deze eeuw vereist gedeeltelijk een gedragsverandering. Een gemeentelijk beleid dat de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiker echt vergemakkelijkt, is evenzeer van cruciaal belang.

  • Een mobiliteitsnetwerk creëren door de verbindingen tussen wegen en paden te herstellen, de gemeentelijke wegen te verbeteren, voetgangersfietspaden en bijbehorende voorzieningen (beveiligd parkeren, signalisatie, oplaadpunten, enz.) te ontwikkelen, te onderhouden en aanzienlijk te beveiligen.
  • De mobiliteitskwesties integreren in een geactualiseerde versie van het (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan uit 2005. Laten we met de directies van de scholen en de ouders ondersteuning bieden aan de organisatie van fietsbussen voor het ophalen en begeleiden van scholieren.

Verbeterd samenleven

Samenleven is niet gewoon naast elkaar leven. Wissel momenten en ervaringen uit binnen de gemeente. ECOLO zet in op een echt buurtleven. Want samen willen we voort en samen kunnen we bouwen aan de toekomst!

  • Creëer dorpspleinen en laat het verkeer zich aanpassen om ruimtes te creëren waar alle generaties elkaar kunnen ontmoeten.
  • Laten we ontmoetingsplaatsen versterken om de sociale cohesie te vergroten.
  • Laten we inzetten op ontmoetings- en overlegmomenten met mensen uit alle lagen van de bevolking.

 

Bevordering van de lokale economie

Omdat het onnodig moet zijn om ver te gaan om aan je dagelijkse noden te voldoen.

  • Proberen we om een duurzame lokale economische activiteit te hervatten.
  • Laten we een betere zichtbaarheid bieden aan kleine bedrijven, zelfstandigen…

 

Opkomen voor onze veiligheid

Omdat samenleven niet altijd vanzelfsprekend is, willen we op een natuurlijke manier een sociaal stabiel evenwicht bereiken.

  • Ingaan tegen onbillijkheden (wild parkeren, overdreven snelheid, sluikstorten,…) door de daders te ontmoedigen met een concreet en educatief handhavingsbeleid.
  • Het ontwikkelen en ondersteunen van netheidsacties door burgers.
Share This